Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tehetséggondozó műhelyek tevékenysége


 

Tehetségműhelyeink egy része az óvodai hagyományokra épít, míg mások a saját kezdeményezésünk. Célunk a gyerekek érdeklődésének megfelelő, tehetségének kibontakoztatásához hozzájáruló tartalmas, hagyományteremtő foglalkozások szervezése

Angol

 

A másodikos gyerekek számára saját tanító nénijük kínálta fel a lehetőséget, hogy még egy órában foglalkozzanak a nyelvvel. Mondókákat, dalokat, körjátékokat, mozgással kísérhető szövegeket tanulnak. Az angol ünnepekkel, szokásokkal is ismerkednek a gyerekek. A témakörök a tanítási órák anyagához kapcsolódnak, azt kibővítve dolgozzák fel. A gyerekek örömmel várják ezeket az alkalmakat, mert mindig jókedvűen szórakoztatóan telnek a percek.

 

Drámaszakkör

A szereplést, színjátszást kedvelő gyerekek járnak a foglalkozásokra. A mozgás és a beszéd egyaránt fontos az előadásokon, ezért gyakran zenére táncot, koreográfiát találnak ki. Egy másik személy bőrébe bújva mesélnek, játszanak. Komplett műsorokat tanulnak, melynek során a gyerekek alkotó ötleteit, javaslatait is beépítik az előadásba. A szerep tanulásának, előadásának folyamatát is nagyon élvezik a gyerekek, kreatívak, ötletesek, lelkesen vesznek részt a munkában. Játék közben szinte észrevétlenül fejlődnek képességeik, személyiségük. A csoport tagjai minden alsós rendezvényen fellépnek, legutóbb a karácsonyi műsorban találkozhattunk velük.

 

 

Természetbarátok köre, Zöldek

 

A 3. és 4. osztályos gyerekek a környezetvédelem terén munkálkodnak. A tanító nénik célja megláttatni a tanulókkal az élő és élettelen környezetünk bonyolult kapcsolatát, az ember és a természet egymásrautaltságát. A környezet szépítését, védelmét maguk is végzik az életkoruknak megfelelő szinten. A virágültetés, a szelektív hulladékgyűjtés, az őszi természet megfigyelése egyaránt belefér programjukba. Rendszeresen kirándulnak gyalogosan és kerékpárral is. A tárlatlátogatás és a természetfilmek megtekintése is a foglakozások része volt.

 

Főzőcske

 

Főként 4. osztályos gyerekek választották ezt a foglalkozást, néhányan már tavaly is látogatták ezt a tehetségműhelyt. A technika terem felszerelését kihasználva minden héten alkotnak valami finomat. Kezdetben főként sütés nélküli édességeket készítettek. A gyerekek kedvenc ételei is az étlapra kerültek. A alapanyagok kiválasztásánál, a főzés során egyaránt nagyon ügyelnek, hogy egészséges ételeket készítsenek. Szórakozásnak is kiváló ez a foglalkozás, de sokat tanulnak közben a gyerekek, s végül igen jó étvággyal elfogyasztják a munkájuk gyümölcsét. Az iskolai rendezvényeken mindig ők gondoskodnak a vendéglátásról.

 

 

Bábszakkör

 

A csoport nagyon összeszokott lánycsapat. Nagyon szeretnek szerepelni és barkácsolni egyaránt. A gyerekek maguk is segítenek kiválasztani az előadásra szánt mesét, magunk készítjük hozzá a díszleteket, gyakran a bábok egy részét is. Ebben az évben kulcslyuk és fakanál bábot barkácsoltunk. Három mesét és egy népi játékot tanultunk. A Kukorica fesztiválon léptünk fel, illetve a közelgő adventi rendezvényre készülünk.

Sportszeretők tehetségműhelye

Sportot, mozgást szerető gyerekek vehetnek részt a foglalkozásokon, melyeket évfolyamonként szervezünk.

Célja a gyermekek mozgásigényének kielégítése, mozgáskoordináció fejlesztése, különböző sportjátékokra való felkészülés, kisjátékokkal, melyek megalapozzák a sportjátékok alaptechnikáit, taktikai megoldásait.

A "kölyökatlétika" színes, gazdag eszközeit alkalmazzuk, melyek az atlétika eszközeinek kicsinyített, gyermekek által igen kedvelt változata.

Várjuk szeretettel az érdeklődő gyerekeket!

 

Nyitott szemmel tehetséggondozó műhely

A tehetségműhely kitűzött célja a tehetséges tanulók érdeklődésének felkeltése és fenntartása a környezetük élő és élettelen világa iránt. Sikeres elmélyítése a környezet tiszteletének, szeretetének. Az érdeklődő diákok képességeinek tartós továbbfejlesztése: ismerkedjenek meg behatóan lakóhelyük nevezetességeivel, múltjával és jelenével, váljon részükké az egészséges életmód és legyenek nyitottak hazánk értékeinek megismerésére. A tehetségműhely további feladatai közé sorolja, hogy a tudományos műveltség mindennapi életben való alkalmazásával a szükséges képességeiket kibontakoztathassák a gyerekek, legyen igényük a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű magyarázatára. Fontos továbbá a mentális, értelmi, szociális képességek fejlesztése, tájékozódási és kreatív problémamegoldó képesség kialakítása. A műhely igyekszik felhívni a figyelmet az emberi kapcsolatok, a barátság, a szeretet fontosságára, a környezettudatos életmódra.